Supervisie

Supervisie

Supervisie

 “Voor mensen die met mensen werken”

 
Als LVSC-gecertificeerde supervisor begeleid ik zowel individuele supervisanten als supervisiegroepen.
Je bent van harte welkom als je onder begeleiding van mij wil reflecteren op jouw werkervaringen. 
Het doel is om te leren van jouw werkervaringen, zodat je je verder ontwikkelt in je werk én je werkplezier vergroot. 
 
 We staan stil bij:
 • Jouw persoonlijkheid
 • Jouw competenties
 • Jouw vak en beroepsgroep
 • Jouw organisatie
 • Het grotere geheel (maatschappelijke thema’s)

In supervisie werken we methodisch en cyclisch, zodat er een waardevol leerproces op gang komt. Voorafgaand stel jij, wellicht met mijn hulp, doelen op, die je graag gedurende supervisie wil onderzoeken. Door zelfreflectie, ontstaan er (nieuwe) inzichten en kan er concreet nieuw gedrag uit voortvloeien. Waar jij vervolgens weer op reflecteert… Hoe voelt dit voor jou in de praktijk?  En bijvoorbeeld: wat is er veranderd in het contact met je doelgroep, collega’s en in jezelf? 

Aan wie geef ik supervisie?

Ik geef in mijn praktijk supervisie aan mensen die met mensen werken: professionals uit de zorg of het onderwijs. Daarnaast geef ik externe supervisie op hogescholen en in huisartsenpraktijken (doelgroep: POH-GGZ). 

In de zorg en het onderwijs heeft men vaak te maken met een hoge werkdruk, waardoor zelfreflectie er soms bij in kan schieten. Terwijl zelfreflectie juist voor meer werkvreugde en werkverlichting kan zorgen. Daarom kan het fijn zijn om onder begeleiding van mij stil te staan bij jouw innerlijke processen als professional en met elkaar op onderzoek uit te gaan. 

 • Wat zijn jouw competenties? En waar gaat jouw vuur van branden?

 • Waar liggen voor jou nog uitdagingen?
 • Welke thema’s keren terug op de werkvloer?

 • En waar ligt de oorsprong van jouw manier van handelen? 

Praktijkondersteuners GGZ

Naast dat ik ben opgeleid als coach en supervisor, ben ik ook opgeleid tot POH-GGZ. Ik ben 9 jaar lang werkzaam geweest als POH-GGZ. In dit relatief solistische, uitdagende vak is het zinvol om een supervisietraject te volgen. De huidige POH-supervisanten geven aan dat zij door de supervisie meer verdieping, zelfzorg en houvast in de praktijk ervaren. En het als prettig ervaren om met een supervisor te werken die bekend is met het vak (werksetting, werken met een uiteenlopende patiëntenpopulatie, samenwerkingen binnen de huisartsenzorg). 

Werkwijze

Supervisie heeft (in principe) een vaste vorm: 10 tot 15 bijeenkomsten. Dit kan individueel, of in groepsverband: 2 of 3 personen (werkzaam in hetzelfde vak, of in ieder geval in dezelfde sector).

Voorafgaand aan elke sessie schrijf je een werkinbreng en reflectieverslag over de voorgaande bijeenkomst. Dit zorgt ervoor dat je tot een meer gelaagde manier van reflecteren komt.

Gedurende het supervisietraject maken we gebruik van diverse werkvormen, zoals: ACT, CGT, lichaamsgerichte oefeningen, werkvormen gericht op competenties/kwaliteiten en creatieve methodieken. Altijd in afstemming met jou.

In de begeleiding zijn voor mij een aantal kernwoorden van belang:

 • Erkenning
 • Identiteit
 • Intuïtief
 • Creativiteit
 • Humor
 • Openheid
 • Empowerment

Het begeleiden van mensen in dit traject en het ruimte geven aan hun eigen ervaring, identiteit en mogelijkheden is waar mijn passie ligt.

NB: Je kunt je individueel aanmelden – ook als het je voorkeur heeft in een groepje supervisie te volgen. Ik probeer je dan te matchen met een vakgenoot.

 

Accreditatie

Veel beroepsverenigingen, waaronder het SKJ, geven accreditatiepunten voor supervisie. En aangezien ik een gecertificeerde LVSC-supervisor ben, worden deze accreditatiepunten automatisch toegekend.

Contact

  Of neem contact op via de onderstaande gegevens:

  06-43010105
  info@deoorsprongcoachingensupervisie.nl

           Cordium – Centrum voor groei en ontwikkeling                           

  De Ruyterstraat 65, 6512 GB Nijmegen

  &

  Gezondheidscentrum ‘Het Gezondsheidspunt’

  Straatkantseweg 10, 5443 NC Haps