Intervisie

Intervisie

Intervisie

Naast therapeutische coaching, supervisie en team coaching, verzorg ik intervisie bij organisaties. Intervisie is een vorm van professionele ontwikkeling waarbij collega’s elkaar helpen om hun werkpraktijk te verbeteren. Een intervisiegroep, bestaat meestal uit 4 tot 8 personen (vakgenoten). De intervisiegroep komt -onder begeleiding van mij- regelmatig bij elkaar om werkinbrengen te bespreken. Een werkinbreng is een concrete situatie uit de werkpraktijk waar de inbrenger een vraag of een dilemma over heeft. De casus moet relevant, actueel, en persoonlijk zijn.
 
Intervisie heeft verschillende voordelen, zoals:
 
 • Het bevordert het leren van elkaar, feedback geven en ontvangen, en reflectie.
 • Het vergroot de kwaliteit en de effectiviteit van het werk.
 • Het versterkt de samenwerking en de communicatie tussen collega’s.
 • Het verhoogt de motivatie en de betrokkenheid van de medewerkers.
 • Het draagt bij aan de persoonlijke groei en het werkplezier.

Mijn rol als intervisiebegeleider

Als intervisiebegeleider heb ik de rol om het proces te bewaken, de groepsdynamiek te stimuleren, en inhoudelijke input te geven. De sleutelwoorden die mijn begeleidersstijl kenmerken zijn: methodisch én intuïtief, een onderzoekende en oordeel loze houding (dit stimuleer ik ook bij de intervisanten), empathisch maar waar nodig confronterend. Een veilig leerklimaat is de basis, en hier schenk ik veel aandacht aan om dit met elkaar te creëren én te behouden. Daarnaast let ik er als intervisiebegeleider op dat er voldoende aandacht is voor zowel de bovenstroom- als de onderstroomprocessen, zodat men tot een gelaagde reflectie komt.

Werkwijze

Tijdens de intervisie werken we met diverse methoden. Hierbij kan je o.a. denken aan: ‘de incidentmethode’, ‘de roddelmethode’, ‘het 5-stappen model’ en ‘stralend falen intervisiemethode’. Bij alle methoden is er ruimte voor het stellen van verdiepende vragen om tot de kern te komen. De vragen zijn gericht op het verhelderen, verdiepen, en toetsen van de aannames, overtuigingen, en waarden van de inbrenger. Dit stimuleert het kritisch denken en het zoeken naar waarheid.

De neiging kan soms zijn om vanuit enthousiasme toch wat te gaan invullen, omdat de groep (h)erkenning wil geven voor het verhaal van de inbrenger. Als intervisiebegeleider stimuleer ik de groep om een zo open mogelijk onderzoek met elkaar te hebben.  

Contact

  Of neem contact op via de onderstaande gegevens:

  Tel. 06-43010105
  info@deoorsprongcoachingensupervisie.nl

  Cordium – Centrum voor groei en ontwikkeling
  De Ruyterstraat 65
  6512 GB Nijmegen

  &

  Gezondheidscentrum ‘Het Gezondsheidspunt’

  Straatkantseweg 10, 5443 NC Haps