Disclaimer

Disclaimer

Laatst bijgewerkt op: 15-08-2023

De informatie op de website van De Oorsprong Coaching & Supervisie (“wij”, “ons” of “onze”) is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en dient niet te worden beschouwd als professioneel advies of vervanging daarvan.

Deze disclaimer legt de beperkingen en aansprakelijkheden van de informatie op onze website uit. Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met deze voorwaarden.

Professioneel Advies

De inhoud van deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, video’s of andere materialen, is niet bedoeld als professioneel advies. De informatie op onze website is geen substituut voor het raadplegen van een gekwalificeerde professional in gevallen waarin professioneel advies nodig is. U dient altijd een getrainde professional te raadplegen voor specifieke situaties met betrekking tot coaching, supervisie of andere gerelateerde onderwerpen.

Geen Garantie

Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, kunnen we geen garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid van de informatie op onze website. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies in de verstrekte informatie.

Eigen Verantwoordelijkheid

Het gebruik van de informatie op onze website is volledig op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het evalueren van de informatie en het nemen van beslissingen op basis van uw eigen oordeel. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het vertrouwen op de informatie op onze website.

Externe Links

Onze website kan links bevatten naar externe websites of bronnen van derden. Deze links worden verstrekt voor uw gemak en betekenen niet dat wij de inhoud van deze externe bronnen onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van externe links.
Wijzigingen en Updates
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van onze website, inclusief deze disclaimer. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Contact

Als u vragen heeft over deze disclaimer of de informatie op onze website, neem dan contact met ons op via:

De Oorsprong Coaching & Supervisie
info@deoorsprongcoachingensupervisie.nl

Deze disclaimer is bedoeld om de beperkingen en aansprakelijkheden van de informatie op uw coaching en supervisie-website aan te geven. Pas de disclaimer aan op basis van de specifieke aard van uw website en de geldende wetten en voorschriften in uw rechtsgebied.