Privacy

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op: 14-9-2023

Deze privacyverklaring beschrijft hoe De Oorsprong Coaching & Supervisie persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt die ik verkrijg via het contactformulier op mijn website. Ik respecteer uw privacy en zet mij in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe ik met uw gegevens omga.

Verzamelde Informatie

Wanneer u het contactformulier op mijn website invult, verzamel ik de volgende persoonlijke informatie:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer (optioneel)
Inhoud van het bericht
Gebruik van Informatie

Ik gebruik de verzamelde informatie uitsluitend voor de volgende doeleinden:
Om te reageren op uw vragen, verzoeken of opmerkingen die u via het contactformulier indient.
Om u de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Delen van Informatie

Ik deel u persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen of zoals vereist door de wet.

Beveiliging

Ik neem de beveiliging van uw gegevens serieus. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal of wijziging.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is om aan uw verzoek te voldoen en voor de periode die wettelijk vereist is.

Uw Rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie die ik bewaar, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Neem contact met mij op via de hieronder verstrekte contactgegevens om gebruik te maken van uw rechten.

Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw persoonlijke informatie, neem dan contact met mij op via:

De Oorsprong Coaching & Supervisie
info@deoorsprongcoachingensupervisie.nl

Wijzigingen in deze Verklaring

Ik behoud het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst en de “Laatst bijgewerkt op” datum wordt herzien.